Om DK Ambulance

Det er de gode og trygge oplevelser, der betyder noget for patienter og pårørende, når de kører med DK Ambulance. 

Det handler om sikkerhed - stil krav!

Som det forholder sig i mange brancher, så hænger pris og kvalitet ofte også sammen, når det kommer til ambulancetjenester. Derfor er der nogle faktorer, du som kunde eller patient skal være opmærksom på, når du vælger din samarbejdspartner. Du bør altid stille krav til følgende:

  • Benytter ambulancetjenesten det nyeste udstyr?
  • Hvilket uddannelsesniveau har redderne, lægerne og det øvrige personale?
  • Følger firmaet ambulancelovgivningen til punkt og prikke?
  • Foretager ambulancetjenesten kompetencevurderinger, og afholder de løbende prøver?
  • Lever ambulanceredderne og ambulancens udstyr op til de krav, der er i den nye ambulancebekendtgørelse?
  • Hvordan skelner ambulancetjenesten mellem ambulancekørsel og sygetransport?

Vores kunder
Vores primære kunder er typisk forsikringsselskaber, virksomheder og arrangører af alle slags arrangementer, der kræver en samarbejdspartner, de trygt kan overlade sikkerheden til.

Hvem er DK Ambulance?

Jan Kaae Møllegaard startede i 2007 firmaet med en brugt ambulance som blev købt i Københavns brandvæsen og efter en svær og vanskelig start er DK Ambulance gradvist blevet anerkendt som en solid, værdig og ærligt samarbejdspartner på det præhospitale område. I 2014 blev vi som de første og eneste af de små privat ejet ambulancefirmaer godkendt til at uddanne ambulance elever og har derigennem givet vores bidrag til at få uddannet kompetente og dygtige ambulancereddere. Den ene er i 2020 blevet færdig som Paramediciner.

Vores ambitioner er at forblive et privatejet ambulancefirma som træder til hvor det offentlige ikke dækker og hvor forsikringsselskaber og regionerne har behov for vores ydelser og hjælp.

DK Ambulance påbegynder nu en trinvis udvidelse af ejerstaben for at tilføre yngre og nytænkende kræfter til firmaet fremadrettet, så vi med nye tiltag, nyt udstyr og ambulancer også er med til at gøre en forskel i fremtiden.

Direktør & Founder
Jan Kaae Møllegaard 

Vores mission

Skabe en bæredygtige Ambulance virksomhed, hvor mennesker er i centrum.

Vi eksisterer for at bidrage til den positive, langsigtede udvikling af et privatejet ambulance firma. Dette sikrer vi ved at kunne opfylde vores kunder og patienters ønsker og finde løsninger på deres mest presserende behov for hjælp og vejledning i en svær situation. 

Vores vision

En National og Global førende ambulancevirksomhed, der leverer bæredygtige løsninger, som fungere hvor der ikke er andre muligheder.

Nationalt og globalt førende betyder, at vi er anerkendt rundt om i Danmark og resten af verdenen for vores kompetencer og løsninger på det præhospitale område.

Vi adskiller os ved et stærk sammenhold og som værende positive og nytænkende.

Som ambulance virksomhed er vores forretningsmodel at yde uafhængig hjælp til vores kunder og patienter, hvor det offentlige ikke dækker.

Vi tager altid en helhedsorienteret og sundhedsfaglig tilgang til vores opgaver ved at integrere vores præhospitale viden og løsninger, der afspejler de problemer som vores kunder og patienter har.

DK Ambulance følger dansk lovgivning

DK Ambulance har sit eget lægekorps tilknyttet. Korpslægen uddeler kompetence til redderne og sikrer høj fagligt kvalitet.

Vores services

DK Ambulance dækker alle slags ambulancekørsler arrangementer og events, der har brug for en professionel indsats af højeste kvalitet i forbindelse med ulykker eller kendt eller pludselig opstået sygdom.

Vi sørger altid for sikker transport ved indlæggelse og hjemtransport ved egen- eller forsikringsbetalt behandling fra privathospitaler og klinikker, lige såvel som vi foretager længerevarende sygetransporter i ind- og udland.

DK Ambulance har et tæt samarbejde med både private og offentlige instanser omkring turene. 

Veluddannet reddere

Med vores veluddannede og kompetente reddere kan vi løse enhver opgave.

Tryghed i fokus

Det er de gode og trygge oplevelser, der betyder noget for patienter når de kører med os.

Nyeste udstyr

Hos DK Ambulance er vores ambulancer topmoderne med det nyeste udstyr installeret.

Samarbejdspartner

Vi dækker alle slags arrangementer og events, der har brug for en professionel indsats.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os på telefon eller e-mail herunder eller udfylde vores kontaktformular. 

Du er også velkommen til at skrive til os på vores e-mail: dk@ambulance.dk 

Udfyld formularen og vi vender tilbage